Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Bendroji antraštė:
Lietuvos evangelikų reformatų sinodas Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės Švobiškis 1546 : 274(476)
Antraštė:
[Upytės pav. žemės teismo dekretas, uždedantis areštą evangelikų reformatų Švobiškio dvarui pagal vėliavininko Mykolo Puzino (Puzyna) reikalavimą Adomui Kazimierui Kosciuškai (Kosciuszko) ir žmonai Kotrynai dėl 20 000 auksinų sumokėjimo; Upytės pav. teismo vaznio Danieliaus Hameltono prierašas apie dokumento įteikimą LDK evangelikų reformatų Užnerio ir Žemaitijos distriktų senjorams kun. Jonui Liachnickiui (Lachnicki) ir kun. Aleksandrui Skominui]
Išleidimo duomenys:
Panevėžys, 1712.III.18
Apimtis:
2 lap., 1 dok.
Pastabos:
Rankraštinis dokumento originalas, patv. antsp.
Minimi: Upytės pav. žemės teismo teisėjas Stanislovas Marcinkevičius (Marcinkiewicz), raštininkas Vladislovas Puzinas
Šifras:
Rankraščių fondas : F93-1546
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai