Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvos evangelikų reformatų sinodas Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės Švobiškis 1507 : 274(476)
Antraštė:
[Kasparo Kelpšo (Kiełpsz) ir jo žmonos Elžbietos Švobaitės-Kelpšienės (Szwabowna) raštas, kuriuo dalinasi su broliu Martynu Švoba (Szwaba) iš tėvų ir senelių paveldėtus dvarus: Upytės dvarą prie Vešetos upės, Radų dvarą prie Nevėžio ir Radupės upelio, Pastrių dvarą prie Lavenos (Lėvens?) ir Istros upių, Pamūšio (Švobiškio) dvarą prie Mūšos upės]
Išleidimo duomenys:
Panevėžys, 1579.I.12
Apimtis:
6 lap., 2 dok.
Pastabos:
Rankraštinis dokumento originalas, patv. E. Kelpšienės ir M. Švobos parašais ir liudytojų antsp. (6), rankraštinis nuorašas. Defekt.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2017 02 02
Šifras:
Rankraščių fondas : F93-1507

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai