Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Nauja gadynė : lietuviškas darbininkiškas laikraštis / redaktorius J. Šliūpas
Išleidimo duomenys:
Carmel (Pa.) : [s.n.], 1894-1896
Pastabos:
Red.: D. Keliauninkas (J. Laukis), vol. 1, no. 13 (1894)-vol. 3, no. 13 (1896)
Išleid vietos: Shenandoah (Pa.), vol. 1, no. 24-1895, vol. 2, no. 33; Scranton (Pa.), vol. 3, no. 1-20 (1896)
Leidėjas: Lietuvių mokslo draugystė
Savaitinis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000376376
UDK:
314.151.3-054.72(73)(=172)(051)
3(474.5)(051)
Tema:
Amerikos lietuviai – Periodika
Lietuva – Politika ir valdymas – Periodika
Susiję dokumentai:
Nauja gadynė [Mikrofiša]
Šifras:
Periodikos fondas : Cp5697
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai