Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Nedėldienio skaitymas : nedėlinis laikraštis / redaktorius Antanas Karosas (A. Karosas)
Išleidimo duomenys:
Kaunas : [A. Karosas], 1905-1907
Pastabos:
Paantr.: savaitinis laikraštis, 1906, gruod. 20(2) (Nr. 53)-1907
Red.: [Tumėnas Dominykas], 1905-1906; Dambrauskas Aleksandras, 1906, rugpj. 16(29) (Nr. 35)-1907; [Alekna Antanas], 1907, vas. 7(20) (Nr. 6)- lapkr. 27(gruod. 10) (Nr. 48)
Leidėjai: Antanas Karosas, 1905, gruod. 29 (Nr. 2/3)-1906, gruod. 13 (26) (Nr. 52); Aleksandras Dambrauskas, 1906, gruod. 20(2) (Nr. 53)-1907
Klaidos numeracijoje: 1906, kovo 4(bal. 17) [i.e. bal. 4(17)] (Nr. 16); 1906, lapkr. 6(19) [i.e. gruod. 6(19)] (Nr. 51); 1907, liep. 5(18) [i.e. birž. 5(18)] (Nr. 23(77))-liep. 12 (25) [i.e. birž. 12(25)] (Nr. 24(78))
Su metine turinio r-kle, 1906
Savaitinis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000257522
UDK:
272(474.5)(054)
008(474.5)(054)
Tema:
Katalikų Bažnyčia – Lietuva – Laikraščiai
Lietuva – Kultūra – 20 amžius
Šifras:
Periodikos fondas : Dp213

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai