Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Amatininkas : lietuvių amatininkų savaitinis laikraštis, leidžiamas drauge su "Verslu" / [atsakingas redaktorius Aleksandras Marcinkevičius]
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Lietuvių verslininkų sąjunga, 1934-1940
Apimtis:
31-45 cm
Pastabos:
Paantr.: iliustruotas amatininkų gyvenimo ir darbo žurnalas, 1937, Nr. 1-1939, Nr. 19/20; iliustruotas amatininkų gyvenimo ir darbo dvisavaitinis žurnalas, 1940, Nr. 1-19
Red.: Kazys Sruoga,1935, Nr. 1-1936, kovo 12 (Nr. 11); Albinas Briedis, 1936, kovo 18 (Nr. 12)-1939, Nr.19/20; Juozas Vaišnoras, 1940, Nr. 1-11; Kazimieras Palčiauskas , 1940, Nr. 12-15/16; Česlovas Butkys, Nr. 17/18-19
Leid. tipas: laikraštis, 1934, vas. 15 (Nr. 1)-1936, gruod. 24 (Nr. 52); žurnalas, 1937, Nr. 1 (saus. 15)-1940, Nr. 19 (spal. 15)
Publikavimo vieta: Panevėžys, 1937, birž. 12
Leidėjai: Lietuvių prekybininkų , pramoninkų ir amatininkų (verslininkų) sąjunga, 1937, Nr. 1-1939, Nr. 19; Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, 1940, Nr. 1-15/16; Vietinės pramonės liaudies komisariato kooperatinių gamybinių artelių skyrius, 1940, Nr. 17/18-19
1934-1936 buvo priedu prie: Verslas
Su metinėmis rodyklėmis, 1937-1939
2 kartus per mėn., 1937-1940
Savaitinis, 1934-1936
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000222117
UDK:
338.45(474.5)(051)
689(474.5)(051)
Tema:
Amatininkiškoji pramonė – Lietuva – Periodika
Šifras:
Periodikos fondas : Dtp1182
Periodikos fondas 2 : Dtp1182
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai