Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Vytartas, Antanas (1863–1932)
Antraštė:
Pamoksłai ant didžiujų metinių Vieszpaties szvenczių, teipogi drauge Pamoksłai ant Didžiosios Nedėlos, apie tos nedėlos apeigas ir Vieszp. Jezaus kentėjimus / paraszė Kunigas X.
Išleidimo duomenys:
Tilžeje : iszdůta kasztais M. Noveskio ir draug., 1893 (Tilžeje : spausdinta pas Otto v. Mauderode)
Apimtis:
158 p. : vinj. ; 22 cm
Pastabos:
Tikrasis aut. vardas Antanas Vytartas, leidėjo – Petras Mikolainis
Antr. p. vinj.
Kartu įrišta: Alekna, A. Trumpa Katalikų Bažnyčios istorija. Kaunas, 1906 (LNB: L250415)
Įrišta su: Fischer'is K. Pamokslai ir ganytojaus kalbos sodiecziams.Tilžė, 1894 (LNB: 11/11434)
Kn. taip pat: Prakalba / Vytartas A., p. 3
Tiražas 3000 egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000214256
UDK:
272-475.5
272-565.5-287
Apie asmenį:
Jėzus Kristus – Kančios – Pamokslai
Tema:
Katalikų Bažnyčia – Pamokslai
Proginiai pamokslai
Pamokslai, lietuvių
Didžioji savaitė – Pamokslai
Naujieji metai – Pamokslai
Trys Karaliai – Pamokslai
Šifras:
Retų knygų ir rankraščių fondas
Retų knygų ir rankraščių fondas : A53/893, A21/893
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai