Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Kovos keliais : Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas / redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis ; viršelį piešė Vilius Jomantas
Išleidimo duomenys:
Klaipėda : J. Vanagaitis, 1938 (Kaunas : spauda kooperatinės „Raidės“ sp.)
Apimtis:
315 p. : iliustr., faks., lent., portr., žml. ; 34 cm
Pastabos:
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LE129//12/21517)
Bibliogr. išnašose
ISSN,ISBN,ISMN:
: 15 Lt
UDK:
323.1(474.5)(091)
327(474.5)(091)
94(474.5)"1918/1940"
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Tautinė savimonė – Mažoji Lietuva
Klaipėdos klausimas
Visuomenės veikėjai – Mažoji Lietuva – Biografijos
Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva) – Istorija
Klaipėdos kraštas (Lietuva) – Istorija
Klaipėdos kraštas (Lietuva) – Politika ir valdymas
Lietuva – Užsienio ryšiai
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Šifras:
Bendrieji fondai : 5.2554
Retų knygų ir rankraščių fondas : LE129, LAK58
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : F1137011/1938
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai