Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Klimas, Petras (1891-1969)
Antraštė:
Dienoraštis : 1915.XII.1-1919.I.19 : pradedamas P. Bugailiškio užrašais 1915.VIII.23 (10)-X.13 / Petras Klimas ; [redaktorius – Ž. Mikšys]
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1988 (Chicago : M. Morkūno sp.)
Apimtis:
456 p. : faks., lent., portr., žml.
Pastabos:
Su spaudu: Jono Pajaujo biblioteka (LNB: PC314//05/6751)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC3760//14/13524//18/32934)
Vardynas: p. 444-456
Tiražas 800 egz.
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(092)
32(474.5)(093.3)
94(474.5)"1914/1918"(093.3)
94(474.5)"1918/1940"(093.3)
Apie asmenį:
Klimas, Petras, 1891-1969 – Dienoraščiai
Bugailiškis, Peliksas, 1883-1965 – Dienoraščiai
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Jono Pajaujo kolekcija
Tema:
Valstybės veikėjai – Lietuva – Dienoraščiai
Lietuva – Istorija – Vokiečių okupacija, 1915-1918 – Šaltiniai
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Šaltiniai
Šifras:
Bendrieji fondai : PC314, 3.241050
Lituanistikos skaitykla : LT929(474.5)/Kl-105
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC3760
Meno fondas : Cs4036
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)41/988
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai