Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Žemaiczių ir Lietuvos apžvalga : katalikiszkas laikraštis
Išleidimo duomenys:
Tilžė : Otto v. Mauderodės, 1889-1896
Pastabos:
Paantr.: dvinedėlinis katalikiszkas laikraštis, 1893, Nr. 12-1896; mėnesinis ir katalikiszkas laikraštis, 1896
Įvairaus dažnumo, 1889-1890
Dvisavaitinis, 1891-1895
Mėnesinis, 1896
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000152993
UDK:
272(474.5)(054)
32(474.5)(054)
Tema:
Katalikų Bažnyčia – Lietuva – Laikraščiai
Lietuvininkai – Laikraščiai
Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva) – Politika ir valdymas – Laikraščiai
Lietuva – Politika ir valdymas – Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : Dp3642
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai