Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Benedictus : XV (1854-1922), Papa (Benediktas)
Antraštė:
Šv. Tėvo Benedikto XV malda kalbėtina taikai išmelsti, ypatingai birželio mėn. po Širdies Jėzaus pamaldų ir spalių m. rožančių užbaigus
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : [Šv. Kazimiero draugija], [1916] ([Kaunas] : [S. Banaičio sp.])
Apimtis:
2 p. : iliustr. ; 16 cm
Serija:
Šv. Kazimiero draugijos leidinys
Pastabos:
Aprobavo generalinis vikaras J. Stakauskas (Stachowski) Panevėžyje 1916-05-14 (lot.)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 06 13
A prayer of the Holy Father, Benedict XV, asking for peace, especially in June after the St. Jesus Mass and after finishing the rosary in October
Tiražas [10 000] egz.
UDK:
272-534.3
272-732.2
Apie asmenį:
Benedictus : XV, 1854-1922, Papa
Tema:
Maldos už taiką
Popiežiai
Migracija
Šifras:
Bendrieji fondai : A20864
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S1139014

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai