Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Rodziewiczówna, Maria (1863–1944) (Radzevičiūtė, Marija)
Antraštė:
Żemių dulkės : apysaka / lenkiškai parašyta M. Radzevyčiutés ; [vertė Vincas Kudirka]
Išleidimo duomenys:
Plymouth, Pa. : spauda ir kaštai „Vienybes lietuvninku“, 1901 [i.e. 1902]
Apimtis:
226 p. ; 17 cm
Pastabos:
P. 2-4 (virš.): Knygos iśleistos „Vienybés lietuvninkų“
Leid. pratarmė: p. 3-4
Orig. antr.: Szary proch
Kaina [0,50] dol.
Atsp. iš: Vienybė lietuvnikų, 1901, Nr. 28-52; 1902, Nr. 1-6
Įrišta su: Петров, Г.С. Pėdom Kristaus. Boston, Mass., 1905 (LNB: A20471(2)//L126708)
Su spaudu: Lithuanian Research & Studies Center, Chicago, IL. (LNB: 08/32309)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000122635
UDK:
821.162.1-31
Tema:
Apysakos, lenkų
Knygnešiai – Lietuva – Grožinė literatūra
Knygos – Lietuva – Istorija – Spaudos draudimas, 1864-1904 – Grožinė literatūra
Literatūra lietuviška tematika, lenkų
Šifras:
Retų knygų ir rankraščių fondas : A14/901

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai