Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
"Lietuvos" knygynas (Chicago, Ill.)
Antraštė:
Kataliogas knygu, išleistų „Lietuvos“ ir visų kitų lietuviškų spaustuvių, gaunamų pas A. Olszewski, … Chicago, Ill. : teipgi abrozų, abrozēlių, pavinčevonių ir gromatoms popierų
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : spauda „Lietuvos“ …, 1902
Apimtis:
[2], 68, [2], V p. : iliustr. ; 17 cm
Pastabos:
Aut. „Pasarga“ ir pratarmė: p. [2], 1-2
Antr. p. orn. rėmeliuose
Iš V.Steponaičio kolekcijos (LNB: SA410//573586)
Kn. taip pat: Priedas: Apgarsinimas: [A. Olšausko įstaigų atliekamų patarnavimų reklama], p. I-IV. Ardan, Nikalojus I. Atkreipiame atidą ant veikalo prof. daktaro L. Buechnerio „Speka ir medega“, išversto į lietuvišką kalbą per d-rą Joną Šliupą: [Ričmondo medicinos universiteto studentų draugijos prezidento atsiliepimas] / Nikalojus I. Ardan, p. V
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000117517
UDK:
002(73)(=172)(01)
017.41(73)(=172)
Katalogo dalis / kolekcija:
Vytauto Steponaičio kolekcija
Tema:
"Lietuvos" knygynas (Chicago, Ill.) – Katalogai
Katalogai, leidėjų – Jungtinės Valstijos
Katalogai, knygų prekybos – Jungtinės Valstijos
Spauda lietuvių kalba – Jungtinės Valstijos – Katalogai
Šifras:
Retų knygų ir rankraščių fondas : SA410
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : LCA13/902
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai