Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Lapelis, Petras (1889-1950)
Antraštė:
Prelatas Kazimieras Šaulys : vienas iš didžiųjų Nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, vasario 16-sios dienos akto signataras : keletas būdingesnių bruožų iš jo gyvenimo bei nuopelnų tautai ir bažnyčiai : jo kunigystės auksinės sukakties, 1899.VI.29-1949.VI.29 proga / parašė Vaidevutis-Lapelis
Išleidimo duomenys:
Boston, Mass. : Darbininkas, 1949
Apimtis:
67 p. : iliustr., portr.
Pastabos:
Su aut. autogr. (LNB: LAK5885//07/5360)
Su aut. autogr. P. Končiui (LNB: LAK624//L246384)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC3166//14/1840//14/1843)
UDK:
272-722.53(474.5)(092)
32(474.5)(092)
Apie asmenį:
Šaulys, Kazimieras, 1872-1964
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Kunigai – Lietuva – Biografijos
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Biografijos
Šifras:
Bendrieji fondai : 3.246600
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK5885, LAK624, LC3166
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)51/949
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai