Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Freeman, Edward Augustus (1823-1892)
Antraštė:
Europos istorija : su źiamlapiais / paraszė Edwardas A. Freeman ; isz angliszkos kalbos iszvertė J. Andžiulaitis
Išleidimo duomenys:
Plymouth, Pa. : spausdinta kasztais „Susivienyjimo Lietuvių“, 1891 (Plymouth, Pa. : Jůzo Paukszczio spaustuvėje)
Apimtis:
319 p. : žml. ; 15 cm
Pastabos:
Orig. antr.: General sketch of European history
Antr. p. vinj.
Kaina [0,25-0,50] dol.
Kn. taip pat: Apsirikimai, p. 315-316 ; Į skaitytoją, p. 317-319
Tiražas [6000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000091172
UDK:
94(4)
Tema:
Europa – Istorija
Šifras:
Bendrieji fondai : A1947
Retų knygų ir rankraščių fondas : A5/891
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai