Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Ateitininkų keliu, 1911–1927–1977 : žmonės, laikas, darbai / red. Stasys Barzdukas ; [viršelis Danguolės Stončiūtės-Kuolienės]
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Ateitis, 1977
Apimtis:
214, [2] p. : iliustr., portr.
Pastabos:
Virš. paantr.: žmonės, įvykiai, darbai
Su spaudu: Caritas dovana-gift Lietuvių katalikų religinė šalpa, Brooklyn, N.Y. USA (LNB: A(LKA)74/977//L263152)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LD975//14/16662)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Aldonos Šmulkštienės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 17/6265)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Dr. Rožės Šomkaitės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/11183)
Bibliogr. išnašose str. gale
Kn. taip pat: Redaktoriaus žodis / Stasys Barzdukas, p. 213-214
UDK:
329.78(474.5)(091)
329.78(1-87)(=172)(091)
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Ateitininkų federacija – Istorija
Ateitininkai – Istorija
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK32/At-14
Bendrieji fondai : 4.23424
Retų knygų ir rankraščių fondas : LD975
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)74/977
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai