Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės, 1918-1920 = The Lithuanian wars for independence, 1918-1920 / Lietuvos veteranų sąjunga „Ramovė“
Antraštė:
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia / Antanas Rukša ; [schemas braižė ir vardyną sudarė Pranas Karalius ; santrauką į anglų kalbą vertė Algis Rukšėnas]
Išleidimo duomenys:
Cleveland : LKVS „Ramovė“, 1981 (Brooklyn, N.Y. : Tėvų Pranciškonų sp.)
Apimtis:
xi, 619 p. : iliustr., žml.
Pastabos:
Santr. angl.
Su spaudu: Ex libris kun. R. Krasausko (LNB: L236327)
Su spaudais: Petro Klimo biblioteka ir Petro Klimo dovana Mažvydo bibliotekai (LNB: KC193//13/16320)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC6457//19/2007)
Bibliogr.: p. 507-598
Vardynas: p. 599-617
UDK:
94(474.5)"1918/1940"
327(474.5:438)(091)
327(438:474.5)(091)
355.48(474.5)"1918/1920"
Katalogo dalis / kolekcija:
Petro Klimo biblioteka
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Lietuva – Užsienio ryšiai – Lenkija
Lenkija – Užsienio ryšiai – Lietuva
Lietuva – Istorija, karo – 20 amžius
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Šifras:
Bendrieji fondai : 3.238732
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)1918-1940/Ko-561
Retų knygų ir rankraščių fondas : KC193, LC6457
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)27/972
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai