Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Švoba, Jonas (1902-1986)
Antraštė:
Seiminė ir prezidentinė Lietuva / Jonas Švoba
Išleidimo duomenys:
Cleveland, Ohio : Viltis, 1985
Apimtis:
422, [1] p.
Pastabos:
Su aut. autogr. V. ir I. Alantoms (LNB: LAK2682//00/10552)
Su S. Džiugo ekslibrisu (LNB: 08/19200)
Su spaudu: V. Landsbergis (LNB: 17/10062)
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Rožės Šomkaitės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/7779)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC6840//19/2457)
Bibliogr.: p. 399-415
Vardynas: p. 416-422
Tiražas 1000 egz.
UDK:
32(474.5)(091)
94(474.5)"1918/1941"
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Vytauto Landsbergio kolekcija
Tema:
Lietuva – Politika ir valdymas – 1918-1940
Lietuva – Politika ir valdymas – 1940-1941
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Lietuva – Istorija – Sovietizacija, 1940-1941
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK32/Šv-57
Valstybingumo erdvė : LV32/Šv-57
Bendrieji fondai : 3.256843
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK2682, LC6840
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)54/988
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai