Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Jakštas, Juozas (1900-1989)
Antraštė:
Dr. Jonas Šliūpas : jo raštai ir tautinė veikla / Juozas Jakštas
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Akademinės skautijos leidykla, 1979 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.)
Apimtis:
383 p. : iliustr., portr., faks.
Pastabos:
Su aut. autogr. V. Alantui (LNB:LAK2573//00/7998)
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (Čikagoje) dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/9825)
Vardų r-klė: p. 373-383
UDK:
94(474.5)"1861/1944"(092)
008(474.5)(092)
Apie asmenį:
Šliūpas, Jonas, 1861-1944
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Visuomenės veikėjai - Lietuva - Biografijos
Intelektualai - Lietuva - Biografijos
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK929/Ja-219
Bendrieji fondai : 3.241087
Lituanistikos skaitykla : LT929(474.5)/Ja-219
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK2573
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)36/979
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai