Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Mūsų senovė : neperiodinis žurnalas Lietuvos istorijos medžiagai rinkti : Švietimo ministerijos leidinys / red. Juozas Tumas
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Švietimo ministerija, 1921-1940
Apimtis:
22-23 cm
Pastabos:
Santr. lenk.
Paantr.: žurnalas Lietuvos istorijos medžiagai rinkti, t. 1, kn. 3-4/5 (1922); lietuvių tautinio atgimimo laiko tarpo medžiagai skelbti leidinys : V.D.[Vytauto Didžiojo] universiteto bibliotekos leidinys, t. 2, Nr. 1(6) (1937); medžiaga lietuvių tautinio atgimimo istorijai : V.D. universiteto bibliotekos leidinys, t. 2, Nr. 2(7) (1938)-Nr. 1(10) (1940)
Red.: Vaclovas Biržiška, t. 2, Nr. 1(6) (1937)-t. 3, Nr. 1(10) (1940)
Išleid. duom.: Tilžė: Švietimo ministerija, 1921, kn. 2-1922, t. 1, kn. 4/5; Kaunas: V.D. [Vytauto Didžiojo] universiteto biblioteka, 1937, t. 2, Nr. 1(6)-1940, t. 3, Nr. 1(10)
T. 1, kn. 1 įrišta su: J. Jablonskis. Mūsų žodynėlis. Voronežas, 1918 (JC106)
Bibliogr. išnašose
Įvairaus dažnumo
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000016083
UDK:
94(474.5)(093)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Viliaus Gaigalaičio kolekcija
Vytauto Jurgučio kolekcija
Ievos Simonaitytės kolekcija
Vytauto Steponaičio kolekcija
Tema:
Lietuva – Istorija – Periodika
Lietuva – Istorija – Šaltiniai – Periodika
Šifras:
Valstybingumo erdvė : LVFp
Bendrieji fondai : SIC541, JC723
Periodikos fondas : Cp654
Retų knygų ir rankraščių fondas : GC309, SC850, R.Pb.:C.2530
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai