Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Draugija : literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis laikraštis : [žurnalas] / redaktorius A. Dambrauskas
Išleidimo duomenys:
Kaunas : [A. Jakštas], 1907-1914, 1919-1923, 1937-1940
Apimtis:
22-25 cm
Pastabos:
Paantr.: literatūros, mokslo ir politikos žurnalas, t. 26 (1920)-t. 28 (1922); mokslo, literatūros ir politikos žurnalas, t. 1 (1923); [žurnalas], 1937, Nr. 1-1938, Nr. 4; religinio ir kultūrinio gyvenimo dvisavaitinis žurnalas, 1938, Nr. 5/6-1940, Nr. 12
Red.: Nikodemas Raštutis, 1938, Nr. 5/6-1940, Nr. 12
Leidėjas: A. Dambrauskas, [t. 1], Nr. 4 (1907)-t. 22 (1914), t. 25 (1919)-t. 1(1923), 1937, Nr. 1-1938, Nr. 4
Klaidos numeracijoje: t. 9, Nr. 34 [i.e. 35] (1909); t. 28, Nr. 1/2(131/132 [i.e. 133/134]) (1922)
Su metinėmis turinio r-klėmis
2 kartus per mėn., 1937-1940
Mėnesinis, 1907-1914, 1919-1923
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000014305
UDK:
3(474.5)(051)
82(474.5)(051)
008(474.5)(051)
2(474.5)(051)
001(474.5)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Viliaus Gaigalaičio kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Literatūra ir mokslas – Lietuva – Periodika
Religija ir kultūra – Lietuva – Periodika
Lietuva – Politika ir valdymas – Periodika
Šifras:
Periodikos fondas : Cp163
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC3470, LAK132, GC300
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai