Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Grupuoti pagal
Tipas Kiekis
Visi 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Amžininkai – apie 1863 metų sukilimą : [atsiminimai] / [sudarytojas Remigijus Misiūnas]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Bonus animus, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas)
Apimtis:
282, [1] p. ; 22 cm
Serija:
Liudijimai
Pastabos:
Turinyje aut.: Pranas Bartašius, Fortūnatas Budreckis, T. Čenčas, Vladislovas Dembskis, Boleslovas Dluskis-Jablonovskis, Ignacas Dzevantauskis, Liudvika Gedgaudienė-Didžiulienė, Pranciškus Jurgaitis, Vincas Kedavičius, Barbora Lankauskaitė-Vyčiūnienė, Tamošius Leonavičius, Juozas Miliauskas-Miglovara, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Vincas Petraitis, V. Petrulienė, Antanas Raineckas, Jonas Sabaliauskas, Motiejus Valančius, A. Vasiliauskas, Matas Veita, Juozas Vitkus, Žemaitė, Tomas Žičkus-Žičkauskas
Vardų r-klė: p. 272-282
Kn. taip pat: Įžangos žodis / Remigijus Misiūnas, p. 7-12
Tiražas [800] egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-9955-754-30-5 (įr.)
UDK:
94(474.5)"1863/1905"(093.3)
323.269.6(474.5)"1863"(093.3)
821.172-94
821.162.1-94
Tema:
Atsiminimai, lietuvių
Atsiminimai, lenkų
Lietuva – Istorija – 1863 sukilimas – Atsiminimai
Šifras:
Bendrieji fondai : 3-14-351
Laisvalaikio skaitykla : LS93/94/Am-99
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : C1349229/2013
Visateksčiai dokumentai

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai