Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Grupuoti pagal
Tipas Kiekis
Visi 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
XX amžiaus literatūros teorijos : chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams / [parengė Aušra Jurgutienė
Antraštė:
D. 1
Išleidimo duomenys:
2011 (Vilnius : Sapnų sala)
Apimtis:
423, [1] p.
Pastabos:
Aut.: Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Cleanth Brooks, J. Courtés, Thomas Stearns Eliot, Stanley Fish, Sigmund Freud, Gérard Genette, A.J. Greimas, Luce Irigaray, Wolfgang Iser, Roman Jakobson, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Jan Mukařovský, Georges Poulet, Jurij Tynianov, Raymond Williams
Vert.: Liucija Citavičiūtė, Dalia Čiočytė, Daiva Daugirdienė, Genutė Dručkutė, Antanas Gailius, Loreta Jakonytė, Laurynas Katkus, Nijolė Keršytė, Jūratė Levina, Donata Linčiuvienė, Birutė Meržvinskaitė, Neringa Mikalauskienė, Lina Perkauskytė, Rima Pociūtė, Irena Ragaišienė
Įv. str. aut.: Dalia Čiočytė, Solveiga Daugirdaitė, Loreta Jakonytė, Aušra Jurgutienė, Nijolė Keršytė, Birutė Meržvinskaitė
Bibliogr. išnašose
Asmenvardžių r-klė: p. 417-423
Tiražas [1000] egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-425-025-5
Šifras:
Humanitarinių mokslų skaitykla : HM82.09/Dv-46
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1334383/11
Visateksčiai dokumentai

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai