Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Leidinių mainų katalogas
Leidinių mainams katalogas (LMK)

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) Vidaus mainų fonde saugoma 190 tūkst. egz. leidinių, kurių pagrindu ir sudarytas  Leidinių mainams katalogas (LMK). LMK nuolatos  papildomas, jo elektroninė versija prieinama suinteresuotiems vartotojams per LNB tinklapį. LMK pradėtas eksplotuoti 2005 m. birželio mėnesio. Katalogas  nuolat  papildomas naujais įrašais. Kataloge yra 79 852 įrašai (2012 m. kovo 5d. duomenys).

Kokie leidiniai pristatomi LMK?   Čia galima rasti vertingų leidinių, išleistų Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse, taip pat JAV. LMK pristatomų leidinių chronologinės ribos: užsienyje publikuoti leidiniai – nuo 1831 m. sausio 1d.; Lietuvoje publikuoti leidiniai – nuo 1905 sausio 1d.; naujausi leidiniai – publikuoti XX a. pabaigoje.

Kas ir kokiomis sąlygomis gali pasirinkti iš LMK?   LMK pristatomi leidiniai skirti keistis arba nemokamai perduoti  bibliotekoms ar kitoms institucijoms


Kaip naudotis duomenų baze?
Paieškos sistema nesudėtinga.
 
Autorius
Šis laukas  skirtas įrašyti knygos autoriui arba jo slapyvardžiui. Galima rašyti pilną pavardę arba tik jos pradžią.

Antraštė
Šis laukas skirtas įrašyti ieškomo kūrinio ar dokumento antraštei. Galima įrašyti (tikslią) antraštę arba tik jos pradžios fragmentą.

Leidimo vieta
Formuluojama užklausa pagal leidimo vietą, jūs galite surasti dokumentus, išleistus toje vietoje.

Leidimo metai
Paieška pagal leidimo metus yra vykdoma pagal du kriterijus: nuo nurodytų metų iki kitų nurodytų metų. Užklausą sudaro keturi skaitmenys. Įrašę metus tik į lauką “Leidimo metai”, ieškosite tais metais  išleistų dokumentų. Įrašę metus tik į lauką  “iki”, surasite visus kataloge esančius dokumentus, išleistus iki nurodytų metų. Jei įrašysite metus  į abu laukus, dokumentai bus atrenkami iš nurodyto laikotarpio.

Kalba 
Pasirinkę vieną iš pasirinkimui pateiktų kalbų, ieškosite ta kalba išleistų dokumentų.


Kaip ir kam siųsti užsakymus?
Pasirinkus leidinius ir parengus jų užsakymą, galima siųsti kaip priedą prie elektroninio laiško arba paštu.


Elektroninio pašto adresas:

Vidaus mainų fondo vyriaus. bibliotekininkė Irena Dainelytė: i.dainelyte@lnb.lt

Pašto adresas:

Vidaus mainų fondo vyriaus. bibliotekininkė Irena Dainelytė
Lietuvos nac. M. Mažvydo biblioteka, Komplektavimo skyrius
Gedimino pr. 51, 01504 Vilnius
Faksas: (8 ~ 5) 249 61 29
Telefono numeriai pasiteiravimui:

Vidaus mainų fondo vyriaus. bibliotekininkė Irena Dainelytė
(8 ~ 5) 239 8697