Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Antraštė:
Bibliotekos fondai / Nijolė Bliūdžiuvienė, Vytautas Rimša
Išleidimo duomenys:
1999
Apimtis:
198 p.
Pastabos:
Panaudotos literatūros sąrašas: p. 193-198 (62 pavad.)
Sisteminė terminų r-klė (liet., rus., angl., vok.): p. 124-192
Tiražas 400 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
9986-530-59-8 : 10.00
UDK:
025.2:001.4(=172)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinės bibliotekos leidiniai
Tema:
Bibliotekų fondai – Žodynai – Lietuvių
Lietuvių kalba – Žodynai – Daugiakalbiai
Žodynai, daugiakalbiai
Šifras:
Bendrieji fondai
Bendrieji fondai : 3.245668
Muzikos fondas : M3-5606
Periodikos fondas
Socialinių mokslų skaitykla : SM02/Bi-57
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL02/Bi-57
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai