Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Antraštė:
Dokumentas ; Leidinys ; Leidyba / [Auksė Balsienė, Nijolė Kolesinskienė]
Išleidimo duomenys:
1991 (Vilnius : Viltis)
Apimtis:
155, [1] p.
Pastabos:
Aut. nurodytos antr. lapo kt. pusėje
Bibliogr.: p. 153-155 (43 pavad.)
R-klės: p. 100-152
Tiražas 1000 egz.
UDK:
655.4(038)=172=161.1=112.2=111
811.172`374.2-022.218=161.1=112.2=111:655.4
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinės bibliotekos leidiniai
Informacijos mokslų leidiniai
Tema:
Leidimai (bibliografija) – Žodynai – Lietuvių
Leidėjai ir leidyba – Žodynai – Lietuvių
Lietuvių kalba – Žodynai – Daugiakalbiai
Žodynai, daugiakalbiai
Šifras:
Bendrieji fondai
Bendrieji fondai : 3.245668
Muzikos fondas : M3-5606
Socialinių mokslų skaitykla : SM02/Bi-57
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL02/Bi-57
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : C1112133/1991
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai