Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Studium Vilnense A / [Universitas Studiorum Polona Vilnensis]
Antraštė:
Heritage-globalization-future = Paveldas-globalizacija-ateitis = Dziedzictwo-globalizacja-przyszłość : proceedings of the XIth International Conference on the Science and Quality of Life 21-23 June, 2007, Vilnius, and related topics
Išleidimo duomenys:
2009 (Vilnius : Biznio mašinų komp.)
Apimtis:
122 p. : iliustr.
Pastabos:
Str. angl., lenk.
Santr. angl.
Bibliogr. str. gale ir išnašose
Tiražas [100] egz.
UDK:
008(474.5)(06)
316.73(474.5)(06)
Tema:
Kultūra ir globalizacija – Konferencijos, simpoziumai ir kt. – Lietuva
Kultūros vertybės – Konferencijos, simpoziumai ir kt. – Lietuva
Šifras:
Periodikos fondas : Dp3865
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : KE1315897/09
Visateksčiai dokumentai

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai